De Beroepsvereniging van Bewakingsondernemingen (BVBO) vraagt strengere aanpak tegen geweldplegers.

BVBO_CenI_final_05012013_Nl-1Het aantal agressiegevallen tegen bewakingsagenten, winkelinspecteurs en parkeerwachters is het voorbije jaar sterk toegenomen. Het gaat hierbij om alle vormen van geweld, gaande van verbale agressie tot en met fysiek geweld met arbeidsonbekwaamheid tot gevolg.

In 2013 waren er 94 incidenten met fysiek geweld. In 2014 werden er maar liefst 162 gevallen van fysiek geweld genoteerd, dit is een stijging van maar liefst 72 %. In ruim zes op de tien gevallen liepen de bewakingsagenten daarbij verwondingen op. Daarnaast werd ook vastgesteld dat het aantal incidenten met verbaal geweld sterk toeneemt. Daarom vraagt de BVBO aan de overheid dat agressie tegen bewakingsagenten strenger zou worden aangepakt.

Niet alleen verbale agressie tegen parkeerwachters, winkelinspecteurs en bewakingsagenten neemt toe, ook het aantal incidenten met fysiek geweld breidt uit. Hierbij gaat het zowel om vormen van fysieke agressie zonder letsel zoals het gooien met voorwerpen, duw- en trekwerk, slagen en stoten, spuwen, het verhinderen van een doorgang, … tot gewelddaden met arbeidsonbekwaamheid tot gevolg.

“De trend is duidelijk. Het aantal incidenten met geweld neemt toe. Het is een maatschappelijk fenomeen waaraan men niet zomaar kan voorbijgaan”, aldus Pascal De Roeck, secretaris-generaal a.i. van de BVBO. “Vandaag wordt het als een verzwarende omstandigheid beschouwd wanneer iemand geweld pleegt op bepaalde beroepscategoriën zoals o.a. politiemensen, chauffeurs van De Lijn, treinbegeleiders, postbodes, ambulanciers, artsen, verpleegkundigen of maatschappelijk werkers.

Door de toename van het geweld tegen bewakingsagenten willen wij er bij de wetgever op aandringen dat dit beroep aan deze lijst worden toegevoegd. Agressie tegen bewakingsagenten mag niet langer door de parketten worden geseponeerd. Wij roepen de beleidsverantwoordelijken op om een duidelijk signaal te geven dat geweld tegen bewakingsagenten, die bijdragen tot een veilige samenleving, maatschappelijk totaal onaanvaardbaar is.”