Op  donderdag  11  december  2014  vindt  in  België  de  eerste  nationale  actiedag  tegen  inbraken plaats. Het doel is om burgers, buren, ondernemers, scholen, verenigingen… te laten  nadenken  over  wat  zij  zelf  kunnen  doen  om  hun  huis,  bedrijf,  buurt  of  gemeente  veilig  te  houden.

Want  elke  dag  komen  er  bij  meer  dan  200  gezinnen  en  bedrijven inbrekers over de vloer. Ook de Beroepsvereniging van Bewakingsondernemingen (BVBO) verleent zijn medewerking aan het initiatief en wil zo veel mogelijk bedrijven, zowel grote ondernemingen als KMO’s, bewust maken van het belang van preventie in de strijd tegen inbraak.

BANNER-NL-1-dag-niet

Helaas besteden heel wat mensen pas aandacht aan inbraakveiligheid als ze zelf, of iemand uit hun buurt, slachtoffer is geworden van inbraak en/of diefstal. De campagne ‘1 dag niet’ is  gericht  op  het  stimuleren  van  de  algemene  waakzaamheid.  Preventie  blijft  een  belangrijke schakel in de strijd tegen woning-­‐ en bedrijfsinbraken. De actiedag wil burgers, politie en professionals uit de bewakingssector samenbrengen.

“De  leden  van  de  BVBO  hebben  heel  wat  knowhow  in  huis  om  ondernemingen  en  particulieren te helpen met het veiliger maken van hun omgeving”, aldus Pascal De Roeck, secretaris-­‐generaal a.i. van de BVBO. “In het kader van de nationale campagnedag wil de BVBO enkele relatief eenvoudige en goedkope maatregelen onder de aandacht brengen die het voor inbrekers een stuk moeilijker maken binnen te dringen in woningen en bedrijven. De bewakingsondernemingen  die  lid  zijn  van  de  BVBO  zullen  er  ook  voor  zorgen  dat  hun  medewerkers  in  de  aanloop  naar  de  campagnedag  een  extra  oogje  in  het  zeil  zullen houden.”

Naast  de  BVBO  verlenen  ook  o.a.  de  provinciegouverneurs,  FOD  Binnenlandse  Zaken,  de  gemeentebesturen,  de  lokale  en  federale  politie,  Bpost  en  Assuralia  hun  steun  aan  de campagne ‘1 dag niet’.

Over de Beroepsvereniging van de Bewakingsondernemingen (BVBO)

De  BVBO  werd  opgericht  in  1972  en  is  de  werkgeversfederatie  voor  de  private  bewakingssector  in  België.  De  BVBO-­‐leden  vertegenwoordigen  meer  dan  90%  van  de Belgische  bewakingsmarkt  en  stellen  meer  dan  90%  van  het  totale  aantal  bewakingsagenten in de sector tewerk, oftewel ruim 14.000 personeelsleden.

www.1dagniet.be
www.apeg-­‐bvbo.be

Voor meer info:
Pascal De Roeck,
secretaris-­‐generaal a.i.,
tel. 0475 655 955,
pdr@i-­‐b-­‐s.be

Share This

Share This

Share this post with your friends!