APEG-BVBO

Beroepsvereniging van
Bewakingsondernemingen

Werkgeversfederatie bewakingssector

De Beroepsvereniging van Bewakingsondernemingen (BVBO) is de enige representatieve werkgeversfederatie voor de private bewakingssector.

De BVBO behartigt de belangen van haar leden en van de bewakingssector in het algemeen. De leden van de BVBO vertegenwoordigen meer dan 90% van de Belgische bewakingsmarkt en stellen meer dan 90% van het totale aantal bewakingsagenten in de sector tewerk.

De BVBO website vormt een ideaal startpunt voor wie meer wil weten over private bewakingsdiensten. Mocht het informatieaanbod op onze website niet voldoen, dan nodigen wij u van harte uit om contact met ons op te nemen!

Over bewaking

De private bewaking maakt deel uit van de private veiligheidssector, naast andere sectoren zoals deze van installatie van veiligheidstechnologie, waaronder camera’s en alarmsystemen, opsporing en adviesverlening. Bewaking omvat allerhande vormen van toezicht op en bescherming van goederen en personen.

Organisatievormen.

Er zijn verschillende vormen waaronder bewaking kan georganiseerd worden. Dit kan door interne organisaties van ondernemingen, dit noemt men ‘interne bewakingsdiensten’. Dit kan ook onder de vorm van dienstverlening aan derden. In dit geval spreekt men van bewakingsondernemingen. BVBO vertegenwoordigt de bewakingsondernemingen.

Soorten bewaking.

Men onderscheidt:

Statische bewaking, zoals industriële bewaking, receptiediensten en winkelbewaking.

Mobiele bewaking zoals patrouilles, collectieve bewaking binnen bedrijventerreinen en mobiele interventiediensten, zoals interventies na alarm, in samenwerking met alarmcentrales.

Beheer van alarmcentrales voor de verwerking van alarmen, het behandelen van noodoproepen, track and tracing en de controle op afstand van toegangen en sluitingen.

Bescherming van personen zoals VIP- of close protection.

Bewaking bij vervoer van waardevolle goederen en geldbeheer, zoals geldtransport en het vervoer van juwelen en edele metalen, de bevoorrading van geldautomaten en het beheer van geld in geldtelcentra.

In de bewakingssector worden gespecialiseerde en aangepaste bewakingsdiensten aangeboden in functie van:

• De plaats. Zo spreekt men van luchthavenbewaking, ziekenhuisbewaking, bewaking van ambassades of internationale instellingen en havenbewaking.

• De gebruikte middelen. Zo is er bijvoorbeeld bewaking met hond, x-ray, gewapende bewaking.

• De uitgeoefende functie. Bewakingsagenten verrichten ook parkeercontroles, doen aan winkelinspectie, alarmverificatie, onthaal in bedrijven, crowd control bij evenementen, signalisatie, enz…

Een gereglementeerde sector. De bewakingssector is een streng gereglementeerde sector. Enkel door de overheid vergunde bewakingsondernemingen mogen bewakingsdiensten aanbieden. De verwijzing naar de vergunning is verplicht voorzien op alle documenten die uitgaan van een bewakingsagenten. Bewakingsagenten zijn erkend, nadat ze met succes psycho-technische testen ondergingen en geslaagd zijn in verplichtte opleidingen voor de functie die ze in de bewakingssector zullen uitoefenen.

Elke bewakingsagent draagt een identificatiekaart. Alle personeelsleden van bewakingsondernemingen hebben een blanco strafregister en mogen geen feiten gepleegd hebben die zelfs als ze niet leidden tot een veroordeling, zou kunnen raken aan zijn betrouwbaarheid. De FOD Binnenlandse Zaken, de voogdijoverheid van de bewakingssector, ziet hier op toe: ze levert de vergunningen, erkenningen en identificatiekaarten af. Voor meer informatie: www.vigilis.be

De rol van de bewakingssector in de snel evoluerende samenleving

De bewakingsondernemingen, lid van BVBO zijn toekomstgericht. Ze investeren sterk in technologie. Ze willen snel en flexibel aansluiten bij de snel evoluerende maatschappij en de veiligheidsproblematiek. Daarom wil BVBO een partner zijn in het integraal veiligheidsbeleid, zodat de specifieke competenties van de bewakingssector kunnen worden samengebracht met deze van alle andere veiligheidsactoren. De sector wenst met de politiediensten geïntegreerd samen te werken, waarbij elke partner kan focussen op zijn kerncompetenties.

De bewakingsondernemingen willen meebouwen aan een maatschappij waarin burgers, organisaties, ondernemingen en overheden zich veilig voelen. BVBO ijvert voor een duurzame tewerkstelling met aandacht voor kansengroepen.

Share This