x

Disclaimer

Op het gebruik van deze website (WWW.BVBO-APEG.BE) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en, deze te hebben aanvaard.

GEBRUIK VAN INFORMATIE:

BVBO streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat BVBO niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.
Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. BVBO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.
Op basis van het verzenden en ontvangen van de informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen de BVBO en de gebruiker van de website ontstaan.

E-MAIL:

BVBO garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met de BVBO te corresponderen, accepteert u dit risico.

HYPERLINKS:

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. BVBO heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid en inhoud ervan. BVBO aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS:

BVBO hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is via de website en de informatiekanalen van BVBO beschikbaar zonder dat er persoonsgegevens worden verwerkt. De gegevens worden steeds verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de federale regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN:

Alle publicaties en uitingen van BVBO zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat BVBO daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

×