x

Bewakings- en Toezichtsdiensten

statisch

Statische bewaking

Fysieke bewaking van roerende en onroerende goederen, industriële bewaking, evenementenbewaking, bewaking uitgaansmilieu, winkelinspectie en receptiediensten.
mobile

Mobiele bewaking

Mobiele bewaking van roerende en onroerende goederen, interventiediensten i.s.m. alarmcentrales, toezicht van privé- en bedrijfsdomeinen en collectieve bewaking binnen bedrijventerreinen.
alarm

Beheer van alarmcentrales

De bediening van technische middelen, de verwerking van alarmen, track and trace systemen en de controle op afstand van toegangen en sluitingen.
vip

Bescherming van personen

VIP- of close protection en bodyguarding.
transport

Bewaking bij vervoer

Waardentransport goederen en cash-in-transit, de bevoorrading van geldautomaten, het beheer van geld in geldtelcentra en diensten aan retailers.

In de bewakingssector worden gespecialiseerde en aangepaste bewakingsdiensten aangeboden in functie van de:

plaats

Plaats

Gebaseerd op de werkomgeving, spreekt men van luchthavenbewaking, havenbewaking, ziekenhuisbewaking, bewaking van ambassades of internationale instellingen en evenementenbewaking.
gebruikte middelen

Gebruikte middelen

Beveiliging met behulp van een hondengeleider, technologie voor detectie zoals x-ray, brandpreventie, controle op installaties en gewapende bewaking.
uitgeoefende middelen

Uitgeoefende activiteit

Bewakingsagenten kunnen ingezet worden voor parkeercontroles, winkelinspectie, alarmverificatie, onthaal in bedrijven, crowd control bij evenementen, signalisatie, e.d.

Een gereglementeerde sector

De bewakingssector is een streng gereglementeerde sector. Enkel door de overheid vergunde bewakingsondernemingen mogen bewakingsdiensten aanbieden. De verwijzing naar de vergunning is verplicht voorzien op alle documenten die uitgaan van een bewakingsagenten. Bewakingsagenten zijn erkend, nadat ze met succes psycho-technische testen ondergingen en geslaagd zijn in verplichtte opleidingen voor de functie die ze in de bewakingssector zullen uitoefenen.

Elke bewakingsagent draagt een identificatiekaart. Alle personeelsleden van bewakingsondernemingen hebben een blanco strafregister en mogen geen feiten gepleegd hebben die zelfs als ze niet leidden tot een veroordeling, zou kunnen raken aan zijn betrouwbaarheid. De FOD Binnenlandse Zaken, de voogdijoverheid van de bewakingssector, ziet hier op toe: ze levert de vergunningen, erkenningen en identificatiekaarten af. Voor meer informatie: www.vigilis.be

De rol van de bewakingssector in de snel evoluerende samenleving

De bewakingsondernemingen, lid van BVBO zijn toekomstgericht. Ze investeren sterk in technologie. Ze willen snel en flexibel aansluiten bij de snel evoluerende maatschappij en de veiligheidsproblematiek. Daarom wil BVBO een partner zijn in het integraal veiligheidsbeleid, zodat de specifieke competenties van de bewakingssector kunnen worden samengebracht met deze van alle andere veiligheidsactoren. De sector wenst met de politiediensten geïntegreerd samen te werken, waarbij elke partner kan focussen op zijn kerncompetenties.

De bewakingsondernemingen willen meebouwen aan een maatschappij waarin burgers, organisaties, ondernemingen en overheden zich veilig voelen. BVBO ijvert voor een duurzame tewerkstelling met aandacht voor kansengroepen.

×