x

Info BVBO Sector

Soorten bewaking

statisch

Statische bewaking

zoals industriële bewaking, receptiediensten en winkelbewaking.
mobile

Mobiele bewaking

zoals patrouilles, collectieve bewaking binnen bedrijventerreinen en mobiele interventiediensten, zoals interventies na alarm, in samenwerking met alarmcentrales.
alarm

Beheer van alarmcentrales

voor de verwerking van alarmen, het behandelen van noodoproepen, track and tracing en de controle op afstand van toegangen en sluitingen.
vip

Bescherming van personen

zoals VIP- of close protection
transport

Bewaking bij vervoer

van waardevolle goederen en geldbeheer, zoals geldtransport en het vervoer van juwelen en edele metalen, de bevoorrading van geldautomaten en het beheer van geld in geldtelcentra.

In de bewakingssector worden gespecialiseerde en aangepaste bewakingsdiensten aangeboden in functie van:

plaats

De plaats

Zo spreekt men van luchthavenbewaking, ziekenhuisbewaking, bewaking van ambassades of internationale instellingen en havenbewaking.
gebruikte middelen

De gebruikte middelen

Zo is er bijvoorbeeld bewaking met hond, x-ray, gewapende bewaking.
uitgeoefende middelen

De uitgeoefende middelen

Bewakingsagenten verrichten ook parkeercontroles, doen aan winkelinspectie, alarmverificatie, onthaal in bedrijven, crowd control bij evenementen, signalisatie, enz…

Een gereglementeerde sector

De bewakingssector is een streng gereglementeerde sector. Enkel door de overheid vergunde bewakingsondernemingen mogen bewakingsdiensten aanbieden. De verwijzing naar de vergunning is verplicht voorzien op alle documenten die uitgaan van een bewakingsagenten. Bewakingsagenten zijn erkend, nadat ze met succes psycho-technische testen ondergingen en geslaagd zijn in verplichtte opleidingen voor de functie die ze in de bewakingssector zullen uitoefenen.

Elke bewakingsagent draagt een identificatiekaart. Alle personeelsleden van bewakingsondernemingen hebben een blanco strafregister en mogen geen feiten gepleegd hebben die zelfs als ze niet leidden tot een veroordeling, zou kunnen raken aan zijn betrouwbaarheid. De FOD Binnenlandse Zaken, de voogdijoverheid van de bewakingssector, ziet hier op toe: ze levert de vergunningen, erkenningen en identificatiekaarten af. Voor meer informatie: www.vigilis.be

De rol van de bewakingssector in de snel evoluerende samenleving

De bewakingsondernemingen, lid van BVBO zijn toekomstgericht. Ze investeren sterk in technologie. Ze willen snel en flexibel aansluiten bij de snel evoluerende maatschappij en de veiligheidsproblematiek. Daarom wil BVBO een partner zijn in het integraal veiligheidsbeleid, zodat de specifieke competenties van de bewakingssector kunnen worden samengebracht met deze van alle andere veiligheidsactoren. De sector wenst met de politiediensten geïntegreerd samen te werken, waarbij elke partner kan focussen op zijn kerncompetenties.

De bewakingsondernemingen willen meebouwen aan een maatschappij waarin burgers, organisaties, ondernemingen en overheden zich veilig voelen. BVBO ijvert voor een duurzame tewerkstelling met aandacht voor kansengroepen.

×